Warsztaty Akademickie COGITO ERGO SUM Edycja II - XXV Lat Niepodległości – Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej

12.war.1.0.jpg

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej 2 i 3 czerwca 2014 r. odbyła się druga edycja Warsztatów Akademickich organizowanych przez Młodzieżową Akademię Dyplomatyczną działającą w VII Liceum Ogólnokształcącym w ścisłej współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku i Europejskim Centrum Solidarności przy wsparciu intelektualnym i logistycznym Instytutu Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Gdańskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warsztaty ,,COGITO ERGO SUM” dotyczyły XXV LAT NIEPODLEGŁOŚCI – BEZPIECZEŃSTWO RZECZPOSPOLITEJ. Odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

            Nasze zaproszenie przyjęli uczniowie i nauczyciele z XV i XXIV LO w Gdańsku, II LO w Wejherowie, II LO w Malborku. O godzinie 9.00 po powitaniu przybyłych gości Pan Marcin Hintz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku oraz Pani Magladalena Szymczuk – kierownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej uroczyście zainaugurowali II edycję Warsztatów Akademickich. Następnie odbyły się dwa wykłady akademickie - pierwszy Koncepcje i praktyka bezpieczeństwa Polski w latach 1918-1945 wygłosił prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król – dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz kierownik Katedry Politologii Collegium Civitas w Warszawie, drugi pt. Bezpieczeństwo narodowe w polskiej myśli politycznej i praktyce w latach 1945-2014 przedstawił dr hab. Tomasz Stryjek - pracownik naukowy Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i wykładowca Collegium Civitas. Kolejnym akcentem był panel dyskusyjny Karnawał Solidarności a bezpieczeństwo narodowe pomiędzy marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem – inicjatorem strajków
w Sierpniu 1980 r. a dr Tadeuszem Fiszbachem – ówczesnym I sekretarzem KW PZPR
w Gdańsku. Spotkanie moderował Janusz Klemens.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się praca w grupach warsztatowych. Członkowie Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej poprzez poprzedzające spotkania przygotowali się do pełnienia roli liderów grup. Oto tematy pracy w zespołach:
Grupa 1. Polska Racja Stanu - moderator dr hab. Tomasz Stryjek, lider - Grzegorz Żukowski.
Grupa 2. Zagrożenia militarne - moderator kmdr por. Jerzy Sekuła - Akademia Marynarki Wojennej, liderzy - Damian Gleska i Aneta Tutkowska.

Grupa 3. Zagrożenia terrorystyczne – moderator Janusz Klemens, liderzy - Dawid Jachacy i Daria Kraska.

Grupa 4. Zagrożenia cybernetyczne – moderator Mariusz Wesołowski, lider - Ilona Czuczuk.
Grupa 5. Zagrożenia wewnętrzne - moderatorzy - pracownicy gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, lider - Klaudia Saldzień.

Drugi dzień Warsztatów – 3 czerwca 2014 r. rozpoczął się od odczytania listu z Kancelarii Prezydenta RP powiadamiającego o objęciu honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Warsztatów Akademickich COGITO ERGO SUM.

Po tej podniosłej chwili rozpoczęliśmy prezentację efektów pracy w grupach. Następnie Marcin Hintz - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku  i pani wicedyrektor Stefania Lidzbarska oraz Magdalena Szymczuk – kierownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej wręczyli nagrody liderom za zaangażowanie się w pracę w poszczególnych zespołach.

Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny pt. Bezpieczeństwo Polski cz. 1 – stan obecny. Panelistami byli - gen. Zbigniew Nowek - były szef Urzędu Ochrony Państwa, prof. Eugeniusz C. Król - dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, dr hab. Tomasz Stryjek – pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, red. Maria Przełomiec - TVP INFO, autorka Studia Wschód. Spotkanie moderował red. Marek Ponikowski.

Następnie odbył się koncert piosenek jacka kaczmarskiego w wykonaniu chóru Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku pod opieką Bartłomieja Łyzińskiego.

Po przerwie odbyła się druga część panelu, Bezpieczeństwo Polski – PERSPEKTYWY. Uczestnicy kreślili scenariusze – te optymistyczne i te, które wymagają większej mobilizacji sił i środków po stronie państwa demokratycznego.

Ostatnim akcentem było podsumowanie Warsztatów Akademickich, podziękowania
i wspólna – rodzinna fotografia.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Dominika Panek I C

Archiwum 2013/2014

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk