Warsztaty Akademickie COGITO ERGO SUM Edycja II - XXV Lat Niepodległości – Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej

12.war.1.0.jpg

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej 2 i 3 czerwca 2014 r. odbyła się druga edycja Warsztatów Akademickich organizowanych przez Młodzieżową Akademię Dyplomatyczną działającą w VII Liceum Ogólnokształcącym w ścisłej współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku i Europejskim Centrum Solidarności przy wsparciu intelektualnym i logistycznym Instytutu Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Gdańskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warsztaty ,,COGITO ERGO SUM” dotyczyły XXV LAT NIEPODLEGŁOŚCI – BEZPIECZEŃSTWO RZECZPOSPOLITEJ. Odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

            Nasze zaproszenie przyjęli uczniowie i nauczyciele z XV i XXIV LO w Gdańsku, II LO w Wejherowie, II LO w Malborku. O godzinie 9.00 po powitaniu przybyłych gości Pan Marcin Hintz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku oraz Pani Magladalena Szymczuk – kierownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej uroczyście zainaugurowali II edycję Warsztatów Akademickich. Następnie odbyły się dwa wykłady akademickie - pierwszy Koncepcje i praktyka bezpieczeństwa Polski w latach 1918-1945 wygłosił prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król – dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz kierownik Katedry Politologii Collegium Civitas w Warszawie, drugi pt. Bezpieczeństwo narodowe w polskiej myśli politycznej i praktyce w latach 1945-2014 przedstawił dr hab. Tomasz Stryjek - pracownik naukowy Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i wykładowca Collegium Civitas. Kolejnym akcentem był panel dyskusyjny Karnawał Solidarności a bezpieczeństwo narodowe pomiędzy marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem – inicjatorem strajków
w Sierpniu 1980 r. a dr Tadeuszem Fiszbachem – ówczesnym I sekretarzem KW PZPR
w Gdańsku. Spotkanie moderował Janusz Klemens.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się praca w grupach warsztatowych. Członkowie Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej poprzez poprzedzające spotkania przygotowali się do pełnienia roli liderów grup. Oto tematy pracy w zespołach:
Grupa 1. Polska Racja Stanu - moderator dr hab. Tomasz Stryjek, lider - Grzegorz Żukowski.
Grupa 2. Zagrożenia militarne - moderator kmdr por. Jerzy Sekuła - Akademia Marynarki Wojennej, liderzy - Damian Gleska i Aneta Tutkowska.

Grupa 3. Zagrożenia terrorystyczne – moderator Janusz Klemens, liderzy - Dawid Jachacy i Daria Kraska.

Grupa 4. Zagrożenia cybernetyczne – moderator Mariusz Wesołowski, lider - Ilona Czuczuk.
Grupa 5. Zagrożenia wewnętrzne - moderatorzy - pracownicy gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, lider - Klaudia Saldzień.

Drugi dzień Warsztatów – 3 czerwca 2014 r. rozpoczął się od odczytania listu z Kancelarii Prezydenta RP powiadamiającego o objęciu honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Warsztatów Akademickich COGITO ERGO SUM.

Po tej podniosłej chwili rozpoczęliśmy prezentację efektów pracy w grupach. Następnie Marcin Hintz - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku  i pani wicedyrektor Stefania Lidzbarska oraz Magdalena Szymczuk – kierownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej wręczyli nagrody liderom za zaangażowanie się w pracę w poszczególnych zespołach.

Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny pt. Bezpieczeństwo Polski cz. 1 – stan obecny. Panelistami byli - gen. Zbigniew Nowek - były szef Urzędu Ochrony Państwa, prof. Eugeniusz C. Król - dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, dr hab. Tomasz Stryjek – pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, red. Maria Przełomiec - TVP INFO, autorka Studia Wschód. Spotkanie moderował red. Marek Ponikowski.

Następnie odbył się koncert piosenek jacka kaczmarskiego w wykonaniu chóru Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku pod opieką Bartłomieja Łyzińskiego.

Po przerwie odbyła się druga część panelu, Bezpieczeństwo Polski – PERSPEKTYWY. Uczestnicy kreślili scenariusze – te optymistyczne i te, które wymagają większej mobilizacji sił i środków po stronie państwa demokratycznego.

Ostatnim akcentem było podsumowanie Warsztatów Akademickich, podziękowania
i wspólna – rodzinna fotografia.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Dominika Panek I C

Archiwum 2013/2014

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council