WIELKI SUKCES VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

9(3).jpg

 Z przyjemnością informujemy o zajęciu przez Grzegorza Żukowskiego, ucznia klasy I B (prawno - dyplomatycznej) pierwszego miejsca w wojewódzkim etapie Konkursu Moja szkoła w Unii Europejskiej - edycja Akademia Młodego Dyplomaty.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 kwietnia w  2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie z udziałem przedstawicieli Wojewody Pomorskiego oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Współorganizatorem konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Szkolny etap odbywał się od października 2012 roku do połowy marca 2013 roku. Warunkiem złożenia aplikacji było napisanie przez uczniów eseju na jeden z zaproponowanych przez organizatorów tematów. Grzegorz wybrał temat czwarty: „Jak rozumiesz motto polskiej służby zagranicznej: Polsce - służyć, Europę - tworzyć, Świat – rozumieć”.

Ponadto VII Liceum Ogólnokształcące zaprezentowało w formie sprawozdania działania informacyjno-edukacyjne na temat Unii Europejskiej Grupie Wyszehradzkiej i polskiej dyplomacji, podejmowane przez Młodzieżową Akademię Dyplomatyczną.

Praca konkursowa Grzegorza Żukowskiego, która uzyskała pierwsze miejsce w województwie pomorskim, została przekazana do Warszawy wraz ze sprawozdaniem z działań MAD-u i zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego.

 

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI !!!

Centralna Komisja Oceniająca powołana przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej do oceny prac nadesłanych w ramach X ogólnopolskiego programu Moja szkoła w Unii Europejskiej - edycja Akademia Młodego Dyplomaty, na posiedzeniu 24 kwietnia 2013 r. wyłoniła laureatów ogólnopolskich programu. Praca Grzegorza Żukowskiego oraz działania VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku nagrodzone zostały trzecim miejscem w skali kraju. Gratulujemy!

Janusz Klemens

Archiwum 2012/2013

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk