Wizja szkoły

Jesteśmy liceum stwarzającym uczniom warunki harmonijnego rozwoju oraz przygotowującym ich do sprostania wymogom współczesnej rzeczywistości. Naszym uczniom oferujemy:

  • wspomaganie w osiąganiu indywidualnych celów dydaktycznych i spełnianiu aspiracji życiowych,
  • zdobycie wykształcenia na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych i w szkołach pomaturalnych,
  • opanowanie dwóch języków obcych,
  • dostęp do światowych zasobów informacji, dzięki możliwości korzystania z Internetu.

Nasz absolwent to człowiek:

  • wszechstronnie wykształcony i radzący sobie w trudnych stacjach,
  • przygotowany do świadomego wyboru zawodu i współdziałający w zespole,
  • rozwiązujący problemy metodami akceptowanymi społecznie,
  • aktywny i pomocny, twórczy, asertywny, odpowiedzialny i przedsiębiorczy.

O szkole

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council