Wizyta Pani Minister Katarzyny Hall

Wizyta Pani Minister Katarzyny Hall

Na zaproszenie Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej 22 lutego 2012 roku przybyła do naszej szkoły pani poseł Katarzyna Hall, do niedawna – Minister Edukacji Narodowej. Uczniowie w ramach zajęć warsztatowych podjęli temat: Systemy Oświaty w krajach sąsiadujących z Polską – podobieństwa i różnice. Każdy z zespołów przygotował prezentację multimedialną opisującą strukturę oświaty i oferty edukacyjne naszych sąsiadów – Federacji Rosyjskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Białoruś, Ukrainy, Słowacji, Czech, Republiki Federalnej Niemiec. Każda z prezentacji została skomentowana przez Panią Minister, która opierając się na własnych doświadczeniach współpracy międzynarodowej przekazała nam wiele interesujących informacji i spostrzeżeń.

Po zakończeniu naszych warsztatów Pani Minister udała się na spotkanie z nauczycielami. Moderatorem panelu dyskusyjnego był pan dyrektor Marcin Hintz. Spotkanie dotyczyło założeń Nowej Podstawy Programowej, której treści od przyszłego roku szkolnego będą dotyczyły IV etapu edukacyjnego - szkół ponadgimnazjalnych, a więc i naszego liceum. Nauczyciele bardzo aktywnie brali udział w spotkaniu, zadając szereg pytań: m.in. o istotę reformy, o szansach i zagrożeniach, jakie mogą nieść rozwiązania podjęte przez autorów reformy systemu oświaty. Żadne z wielu pytań nie pozostało bez odpowiedzi Pani Minister.

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

Archiwum 2011/2012

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council