Wizyta Pani Minister Katarzyny Hall

Wizyta Pani Minister Katarzyny Hall

Na zaproszenie Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej 22 lutego 2012 roku przybyła do naszej szkoły pani poseł Katarzyna Hall, do niedawna – Minister Edukacji Narodowej. Uczniowie w ramach zajęć warsztatowych podjęli temat: Systemy Oświaty w krajach sąsiadujących z Polską – podobieństwa i różnice. Każdy z zespołów przygotował prezentację multimedialną opisującą strukturę oświaty i oferty edukacyjne naszych sąsiadów – Federacji Rosyjskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Białoruś, Ukrainy, Słowacji, Czech, Republiki Federalnej Niemiec. Każda z prezentacji została skomentowana przez Panią Minister, która opierając się na własnych doświadczeniach współpracy międzynarodowej przekazała nam wiele interesujących informacji i spostrzeżeń.

Po zakończeniu naszych warsztatów Pani Minister udała się na spotkanie z nauczycielami. Moderatorem panelu dyskusyjnego był pan dyrektor Marcin Hintz. Spotkanie dotyczyło założeń Nowej Podstawy Programowej, której treści od przyszłego roku szkolnego będą dotyczyły IV etapu edukacyjnego - szkół ponadgimnazjalnych, a więc i naszego liceum. Nauczyciele bardzo aktywnie brali udział w spotkaniu, zadając szereg pytań: m.in. o istotę reformy, o szansach i zagrożeniach, jakie mogą nieść rozwiązania podjęte przez autorów reformy systemu oświaty. Żadne z wielu pytań nie pozostało bez odpowiedzi Pani Minister.

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

Archiwum 2011/2012

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk