Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

Przechwytywanie.JPG

Projekt „Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym”

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kurator Oświaty w Krakowie, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polska Prowincja Zakonu Pijarów.  

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W projekcie uczestniczyło 60 uczniów i nauczycieli z różnych szkół z całej Polski, w tym również VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku reprezentowane przez Karolinę Jakubowską – przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego oraz pana Bogdana Wolfa – opiekuna Samorządu.

Więcej… 

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk