Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

Przechwytywanie.JPG

Projekt „Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym”

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kurator Oświaty w Krakowie, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polska Prowincja Zakonu Pijarów.  

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W projekcie uczestniczyło 60 uczniów i nauczycieli z różnych szkół z całej Polski, w tym również VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku reprezentowane przez Karolinę Jakubowską – przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego oraz pana Bogdana Wolfa – opiekuna Samorządu.

Więcej… 

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council