Wyjazd studyjno - warsztatowy na Białoruś

Uczniowie klasy prawno-dyplomatycznej oraz osoby zaangażowane w działalność Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej w dniach 29 maja - 2 czerwca wyruszają na Białoruś.

Honorowy patronat nad wyjazdem sprawuje Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Opiekę merytoryczną będzie sprawował jadący z nami dyrektor Instytutu Nauk Politycznych PAN - prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król.

Podczas pięciodniowego wyjazdu studyjnego odwiedzimy Grodno, gdzie będziemy gośćmi Konsula Generalnego RP Andrzeja Chodkiewicza, odwiedzimy Szkołę Średnią Nr 23 z polskim językiem nauczania, zwiedzimy także m.in. Stary i Nowy Zamek, wnętrza kościoła podominikańskiego, muzeum Elizy Orzeszkowej.

W kolejnych dniach znajdziemy czas na Stare Wasiliszki z domem, gdzie  urodził się Czesław Niemen, Lidę z zamkiem Księcia Witolda, Surkonty - miejsce zagłady 46 osobowego oddziału Komendy Okręgu Nowogródzkiego AK z 1944 podczas walk z NKWD.

Nie zabraknie miejsc związanych z  Adamem Mickiewiczem - Zaosie z domem, w którym przyszedł Wieszcz na świat, Nowogródek - dworek, gdzie się wychowywał, Bieniakonie - miejsce pochówku Jego największej miłości - Maryli Wereszczakówny, jezioro Świteź - kultowe miejsce Poety. Czasy świetności rodu Radziwiłłów przypomni nam ich gniazdo rodowe - Nieśwież oraz zamek w Mirze, a czas polskich dylematów - dwór i kaplica grobowa Tadeusza Reytana w Chorszówce oraz Merszowszczyzna - dworek Tadeusza Kościuszki.

I nieco historii najnowszej - Dzierżyńsk - dawna stolica Polskiego Rejonu Narodowego z czasów ZSRR, Dzierżowo - miejsce urodzenia Feliksa Dzierżyńskiego,
Bereza Kartuska - dawny polski obóz odosobnienia oraz twierdza w Brześciu.

Informacje o planowanym wyjeździe młodzieży VII LO na Białoruś znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

sprawdź:

Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Gdańska

Janusz Klemens

MAD 2012/2013

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk