Wyjazd studyjno - warsztatowy na Białoruś

Uczniowie klasy prawno-dyplomatycznej oraz osoby zaangażowane w działalność Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej w dniach 29 maja - 2 czerwca wyruszają na Białoruś.

Honorowy patronat nad wyjazdem sprawuje Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Opiekę merytoryczną będzie sprawował jadący z nami dyrektor Instytutu Nauk Politycznych PAN - prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król.

Podczas pięciodniowego wyjazdu studyjnego odwiedzimy Grodno, gdzie będziemy gośćmi Konsula Generalnego RP Andrzeja Chodkiewicza, odwiedzimy Szkołę Średnią Nr 23 z polskim językiem nauczania, zwiedzimy także m.in. Stary i Nowy Zamek, wnętrza kościoła podominikańskiego, muzeum Elizy Orzeszkowej.

W kolejnych dniach znajdziemy czas na Stare Wasiliszki z domem, gdzie  urodził się Czesław Niemen, Lidę z zamkiem Księcia Witolda, Surkonty - miejsce zagłady 46 osobowego oddziału Komendy Okręgu Nowogródzkiego AK z 1944 podczas walk z NKWD.

Nie zabraknie miejsc związanych z  Adamem Mickiewiczem - Zaosie z domem, w którym przyszedł Wieszcz na świat, Nowogródek - dworek, gdzie się wychowywał, Bieniakonie - miejsce pochówku Jego największej miłości - Maryli Wereszczakówny, jezioro Świteź - kultowe miejsce Poety. Czasy świetności rodu Radziwiłłów przypomni nam ich gniazdo rodowe - Nieśwież oraz zamek w Mirze, a czas polskich dylematów - dwór i kaplica grobowa Tadeusza Reytana w Chorszówce oraz Merszowszczyzna - dworek Tadeusza Kościuszki.

I nieco historii najnowszej - Dzierżyńsk - dawna stolica Polskiego Rejonu Narodowego z czasów ZSRR, Dzierżowo - miejsce urodzenia Feliksa Dzierżyńskiego,
Bereza Kartuska - dawny polski obóz odosobnienia oraz twierdza w Brześciu.

Informacje o planowanym wyjeździe młodzieży VII LO na Białoruś znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

sprawdź:

Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Gdańska

Janusz Klemens

MAD 2012/2013

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council