Z wizytą w średniowiecznym Gdańsku

Z wizytą w średniowiecznym Gdańsku

Wkrótce po zakończeniu uroczystości (...) uczniowie klasy pierwszej A udali się na zwiedzanie średniowiecznego Gdańska. Nasze odkrycia rozpoczęły się w ... Hali Targowej, której obręb znajduje się na terenie dawnego cmentarza należącego do klasztoru ojców dominikanów. To właśnie tutaj blisko pięć lat temu podczas remontu hali dokonano odkrycia średniowiecznego cmentarza.

Znaleziono ponad sto dobrze zachowanych szkieletów, które poddano rekonstrukcji. Dzięki temu znalezisku powstał pomysł otwarcia Muzeum BŁĘKITNY BARANEK, który mieści się na Wyspie Spichrzów przy ul. Chmielnej. Archeolodzy badając tereny przeznaczone przez Urząd Miasta Gdańska pod inwestycje budowlane znaleźli tysiące zabytków kultury materialnej – pieniądze, obuwie, zabawki, przybory toaletowe, uzbrojenie, kosztowności. To wszystko można zobaczyć w muzeum. Jednak najważniejszym atutem placówki jest odtworzenie uliczki starego Gdańska wraz z kramami, izbami mieszkalnymi, warsztatami pracy – z odtworzonymi zapachami tamtych czasów, a do tego prezentacja sposobów rekonstrukcji postaci z zachowanych szczątków ludzkich, wizualizacje, kino.

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

MAD 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk