Zadania biblioteki

  1. Zbiory biblioteki służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
  2. Biblioteka prowadzi działalność pedagogiczną, wychowawczą i kulturalną (organizuje wystawy książek, konkursy czytelnicze, spotkania z autorami książek, dziennikarzami, wycieczki do innych bibliotek, itp.).
  3. Prowadzi Kawiarenkę Literacko – Muzyczną „Na Piętrze” (promocja młodych talentów)
  4. Pomagamy uczniom w korzystaniu z warsztatu informacyjnego biblioteki, ułatwiamy przygotowanie się do konkursów i olimpiad.
  5. Biblioteka zaspokaja indywidualne potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów i nauczycieli.
  6. Udostępnia rodzicom uczniów literatury z zakresu wychowania w rodzinie, kłopotów wychowawczych, itp.
  7. Zapewniamy fachową pomoc w poszukiwaniu informacji i literatury na określony temat.
  8. Zapewniamy warunki do cichej pracy w czytelni.
  9. Informujemy o nowościach czytelniczych.
  10. Sporządzamy zestawienia bibliograficzne książek.

Biblioteka

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk