Zajęcia dodatkowe z chemii w VII LO

IMG_1337.JPG

Wśród wielu rozmaitych zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań, nasza szkoła oferuje również uczestnictwo w zajęciach dodatkowych z chemii, których opiekunem jest dr Alicja Szabuniewicz - nauczyciel chemii.

W zajęciach tych biorą udział uczniowie VII LO. W I semestrze roku szkolnego 2016/17 uczniowie klas pierwszych mieli możliwość uzupełnienia wiadomości i umiejętności niezbędnych z chemii do realizacji podstawy programowej na IV etapie edukacji w klasie pierwszej w liceum. Opanowali podstawowe umiejętności pracy laboratoryjnej. Najprostsze czynności laboratoryjne, jak umycie szkła, posługiwanie się odczynnikami chemicznymi okazywały się czasem bardzo trudne, jeśli nie wykonywali ich uczniowie wcześniej.

W trakcie zajęć lekcyjnych wyłonili się uczniowie bardzo zainteresowani tą dziedziną nauki. W II semestrze najwięksi pasjonaci chemii, klasy 1d biologiczno-chemicznej, wykonują bardzo sprawnie doświadczenia chemiczne z podstawy programowej m.in. otrzymywanie mydła, jak również inne ciekawe np. izolacja i wykonanie naszyjnika własnego DNA, elektroforeza wzorcowych próbek DNA, a także przygotowują się do pokazów doświadczeń na warsztatach chemicznych np. „Wykrywników składników żywności” dla uczniów VII LO oraz dla przedszkolaków „Mały chemik”.

Uczniowie mają również możliwość budowy modeli cząsteczek związków chemicznych za pomocą specjalnego zestawu.

Zajęcia przebiegają w bardzo miłej, pozytywnej atmosferze, otwierają szeroko drzwi na świat chemii, zachęcają do jej poznawania.

„Kto chemię zna ten pH nie ma”,       „Szczęście sprzyja przygotowanym umysłom.”

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Tekst: Alicja Szabuniewicz
Zdjęcia: Paulina Szlagowska, kl. Id

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk