Zajęcia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Obraz 2.jpg

1 kwietnia 2017 roku klasa IC, która realizuje rozszerzony program nauczania biologii, brała udział w zajęciach zorganizowanych przez Katedrę Fizjologii Zwierząt i Człowieka. Warsztaty prowadził mgr Kacper Ptaszek oraz mgr Martyna Siudak. Spotkania dotyczyły dwóch tematów. Grupa pierwsza zastanawiała się nad zagadnieniem ,,Lepiej nagradzać czy jednak karać? Praktyczne uwagi na temat warunkowania”. Podczas wykładu poznaliśmy najwybitniejszych naukowców związanych z badaniem odruchów warunkowych i bezwarunkowych oraz rezultaty ich prac. Prześledziliśmy eksperymenty, które prowadzili, by poznać fizjologię zwierząt i człowieka. Zrozumieliśmy, jak przebiega proces uczenia się. Bezspornym faktem okazało się, że szybciej uczymy się, gdy jesteśmy nagradzani. Ciekawą informacją okazały się dane na temat kar pozytywnych i negatywnych.

Następnie braliśmy udział w zajęciach laboratoryjnych. Sympatyczne szczury Pana Kacpra wzbudziły entuzjazm. Uczniowie obserwowali je, gdy pokonywały labirynt i wykonywały określone zadania. Okazały się bardzo inteligentne. Niektóre próby zaskakiwały nas swoimi wynikami. Szczur po pokonaniu labiryntu w zawrotnym tempie, nie uciekał, lecz wracał i z ciekawością oglądał pozostałe miejsca.

Pan Kacper Ptaszek opowiedział nam o Wydziale Biologii. Sam pracuje nad badaniami związanymi z autyzmem. Największe zainteresowanie wzbudziła wśród naszych uczniów właśnie biologia medyczna.

Druga grupa badała zagadnienie ,,Czy można powąchać stres, czyli o tym jak pachną emocje”. Tu uczniowie dowiedzieli się, jak można radzić sobie ze stresem. Odpowiedzieli na pytanie, jak czujemy zapachy, ile ich wyczuwamy. Omówili doświadczenia naukowe i sami
je przeprowadzili. Najlepsza w rozpoznawaniu zapachów okazała się Wiktoria Drosio.

Zajęcia były bardzo ciekawe. Pozwoliły zobaczyć Wydział Biologii. Zastanowić się nad przyszłością studiowania na kierunkach przyrodniczych. Pokazały fascynującą wiedzę na temat człowieka i zwierząt.
Nasze następne warsztaty odbędą się na Uniwersytecie Medycznym.

 

 

 

Tekst: Justyna Firmanty

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk