ZDOBYLIŚMY CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOŁY

BEZPIECZNA SZKOŁA_VII LO.JPG

Od października 2012 r. do lutego 2013 r. nasza szkoła uczestniczyła w II Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń,, którego organizatorami byli redakcja miesięcznika Perspektywy Europejskie oraz Fundacja Państwo Obywatelskie a także Komitet Honorowy, do którego zaproszeni zostali:

 • Minister Edukacji Narodowej,
 • Minister Sprawiedliwości,
 • Przedstawiciele Sejmu i Senatu,
 • Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich,
 • Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty,
 • Komendant Główny Policji,
 • Rektorzy i Dziekani uczelni oraz wydziałów pedagogicznych, Naukowcy,
 • Przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych.

Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmiało: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie  konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Nasze Liceum przystępując do konkursu przyjęło na siebie konkretne zadania, których wykonanie oceniane było przez jury. Zadania były bardzo różnorodne i wymagały zaangażowania wielu osób – uczniów, nauczycieli, jak i przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą w szeroko pojętym środowisku lokalnym. W ramach realizacji zadań w szkole zorganizowano:

 • debatę nt. Państwo, prawo, społeczeństwo i obywatel, na d przebiegiem której czuwał nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,
 • literacki konkurs dla uczniów nt. Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi przeprowadzony przez nauczycieli języka polskiego,
 • spotkanie z edukatorem z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego p. Joanną Wójcicką która wystąpiła z wykładem „Oni są wśród nas” na temat cukrzycy,
 • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej  pomocy przedmedycznej,
  które przeprowadził nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i jednocześnie ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • konserwatoria prowadzone przez wychowawców klas nt. Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, a zwyczaje szkolne,
 • warsztaty pt. Tytoń, narkotyki , dopalacze – jak się przed tym bronić, przeprowadzone przez pana Bartosza Karcza trenera ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
  z Sopotu,
 • warsztaty nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – rozrobić jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki” przeprowadzone przez psychologa szkolnego,
 • konwersatoria przeprowadzone przez wychowawców klas nt. Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność,
 • warsztaty prowadzone przez wychowawców oraz psychologa szkolnego pt. Nie jesteś sam,
 • spotkanie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku – panią Dorotą Bukowską – Kierownikiem Centrum Pracy Socjalnej 3 w Gdańsku, panią Elżbietą Omiecińską – kierownikiem Zespołu Wspierania Rodziny oraz panem Andrzejem Stawickim – Organizatorem Społeczności Lokalnej, dotyczące postaw i zachowań wobec osób niepełnosprawnych,
 • konserwatoria prowadzone przez wychowawców klas nt. Przestrzeganie prawa
  to obowiązek każdego, także ucznia…,
 • warsztaty nt. asertywności przeprowadzone przez psychologa szkolnego.

Jury konkursu wysoko oceniło efektywność wykonach przez szkołę zadań i w kwietniu przyznało nam CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOŁY.

Bez wątpienia udział w konkursie był ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zaangażowali się w realizację zadań przewidzianych w regulaminie konkursu.

Ilość zadań i różnorodność tematyki, która dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa spowodowała, że uczniowie mogli odnaleźć treści, które ich zainteresowały.

Szczególnie ważne było nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi w środowisku lokalnym szkoły, które profesjonalnym podejściem i merytorycznym zapleczem wsparły szkołę w realizacji zadań konkursu. Bez wątpienia nawiązana współpraca będzie kontynuowana.

Tekst: Karina Pomykała

Archiwum 2012/2013

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk