ZDOBYLIŚMY CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOŁY

BEZPIECZNA SZKOŁA_VII LO.JPG

Od października 2012 r. do lutego 2013 r. nasza szkoła uczestniczyła w II Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń,, którego organizatorami byli redakcja miesięcznika Perspektywy Europejskie oraz Fundacja Państwo Obywatelskie a także Komitet Honorowy, do którego zaproszeni zostali:

 • Minister Edukacji Narodowej,
 • Minister Sprawiedliwości,
 • Przedstawiciele Sejmu i Senatu,
 • Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich,
 • Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty,
 • Komendant Główny Policji,
 • Rektorzy i Dziekani uczelni oraz wydziałów pedagogicznych, Naukowcy,
 • Przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych.

Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmiało: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie  konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Nasze Liceum przystępując do konkursu przyjęło na siebie konkretne zadania, których wykonanie oceniane było przez jury. Zadania były bardzo różnorodne i wymagały zaangażowania wielu osób – uczniów, nauczycieli, jak i przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą w szeroko pojętym środowisku lokalnym. W ramach realizacji zadań w szkole zorganizowano:

 • debatę nt. Państwo, prawo, społeczeństwo i obywatel, na d przebiegiem której czuwał nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,
 • literacki konkurs dla uczniów nt. Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi przeprowadzony przez nauczycieli języka polskiego,
 • spotkanie z edukatorem z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego p. Joanną Wójcicką która wystąpiła z wykładem „Oni są wśród nas” na temat cukrzycy,
 • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej  pomocy przedmedycznej,
  które przeprowadził nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i jednocześnie ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • konserwatoria prowadzone przez wychowawców klas nt. Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, a zwyczaje szkolne,
 • warsztaty pt. Tytoń, narkotyki , dopalacze – jak się przed tym bronić, przeprowadzone przez pana Bartosza Karcza trenera ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
  z Sopotu,
 • warsztaty nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – rozrobić jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki” przeprowadzone przez psychologa szkolnego,
 • konwersatoria przeprowadzone przez wychowawców klas nt. Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność,
 • warsztaty prowadzone przez wychowawców oraz psychologa szkolnego pt. Nie jesteś sam,
 • spotkanie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku – panią Dorotą Bukowską – Kierownikiem Centrum Pracy Socjalnej 3 w Gdańsku, panią Elżbietą Omiecińską – kierownikiem Zespołu Wspierania Rodziny oraz panem Andrzejem Stawickim – Organizatorem Społeczności Lokalnej, dotyczące postaw i zachowań wobec osób niepełnosprawnych,
 • konserwatoria prowadzone przez wychowawców klas nt. Przestrzeganie prawa
  to obowiązek każdego, także ucznia…,
 • warsztaty nt. asertywności przeprowadzone przez psychologa szkolnego.

Jury konkursu wysoko oceniło efektywność wykonach przez szkołę zadań i w kwietniu przyznało nam CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOŁY.

Bez wątpienia udział w konkursie był ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zaangażowali się w realizację zadań przewidzianych w regulaminie konkursu.

Ilość zadań i różnorodność tematyki, która dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa spowodowała, że uczniowie mogli odnaleźć treści, które ich zainteresowały.

Szczególnie ważne było nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi w środowisku lokalnym szkoły, które profesjonalnym podejściem i merytorycznym zapleczem wsparły szkołę w realizacji zadań konkursu. Bez wątpienia nawiązana współpraca będzie kontynuowana.

Tekst: Karina Pomykała

Archiwum 2012/2013

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council