"E–doświadczenia w fizyce" – innowacyjne metody nauczania fizyki w VII LO

Logo POKL Logo projektu Logo UE

Fizyka, matematyka, chemia – w dobie rozwoju cywilizacyjnego oraz technologicznego przedmioty te nabierają coraz większego znaczenia, a ich znajomość i zrozumienie stają się gwarantem sukcesu w życiu zawodowym oraz przepustką do studiowania kierunków technicznych. Absolwenci tych uczelni mają przewagę na dzisiejszym trudnym i wymagającym rynku pracy.

Cieszymy się, że VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku zostało zakwalifikowane do projektu innowacyjnego "e - Doświadczenia w fizyce". Autorami przedsięwzięcia są Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej we współpracy z firmą Young Digital Planet SA oraz LCG Malmberg BV. Pomysł powstał jako odpowiedź na konkurs zamknięty na projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Autorzy projektu jako główne cele wskazują:

  • zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi
  • częstszy wybór przedmiotów ścisłych na maturze
  • lepsze wyniki egzaminu maturalnego z fizyki
  • częstsza kontynuacja kształcenia na kierunkach technicznych.

Cele te mają być osiągnięte przez nowoczesny oraz innowacyjny zestaw e-doświadczeń. Zastosowana technologia oraz rozwiązania mają umożliwić uczniom naukę fizyki na zasadzie: zaprojektuj/zbuduj/wykonaj/ przeanalizuj/ przedstaw wyniki”. Uczniowie będą mieli możliwość pracy z produktem nie tylko na lekcji, ale także w domu pod nadzorem nauczyciela na zasadzie e-learningu. Zastosowane rozwiązania rozwijać będą u młodzieży również wiedzę w zakresie informatyki oraz matematycznych metod statystycznych. Wykładowcy Politechniki Gdańskiej przeprowadzą różne pokazy fizyczne w szkole, a uczniowie uczestniczyć będą także w zajęciach na tejże uczelni.

Zainteresowanie udziałem w projekcie przerosło oczekiwania organizatorów. W wyniku rekrutacji, która zakończyła się 21 lutego 2011 roku. do programu zakwalifikowano 20 szkół z województwa pomorskiego w tym naszym liceum.

Koordynator projektu: Przemysław Połończyk

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk