Ekologia w VII Liceum Ogólnokształcącym

IMG_20171005_075931.jpg

4 października 2017 r. w ramach edukacji ekologicznej klasa 2 D o profilu biologiczno- chemicznym zwiedziła oczyszczalnię ścieków Gdańsku. W czasie spotkania obejrzeliśmy film o sposobach oczyszczania ścieków, zobaczyliśmy również ekologiczny proces na żywo. Dowiedzieliśmy się, że jego głównym zadaniem jest usunięcie związków organicznych oraz biogenów (azotu i fosforu), które w środowisku wodnym powodują nadmierny rozwój organizmów fitoplanktonowych, tzw. eutrofizację,  prowadzącą do zaniku tlenu i niepożądanych zmian. Poznaliśmy następnie kolejne etapy usuwania zanieczyszczeń z wody: oczyszczanie wstępne – mechaniczne – poprzez kraty, piaskowniki, napowietrzanie, osadniki wstępne, następnie oczyszczanie biologiczne. Zaprezentowano nam technologię przeróbki osadów ściekowych służącą zmniejszeniu ich ilości, zmianie składu, w tym redukcji zawartości substancji organicznych oraz stabilizacji biologicznej. Dowiedzieliśmy się też, że w elektrociepłowni  wykorzystuje się biogaz jako odnawialne źródło energii.

Wycieczka dostarczyła nam dużo wiadomości z chemii i biologii – przedmiotów, które nas najbardziej interesują. Typowe dla oczyszczalni ścieków zapachy nie były przyjemne, ale … czego się nie robi dla ekologii.

Jadwiga Mosakowska

Archiwum 2017/2018

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk