Ekonomia Solidarności

ekonomia.JPG

 

 

 

Ekonomia Solidarności to projekt edukacyjny z zakresu ekonomii społecznej. Obejmuje cykl szkoleń, warsztatów i zajęć praktycznych. Uczestniczy w nich dwudziestu uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
Projekt Ekonomia Solidarności ma na celu upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej i promowanie dobrych praktyk, kształcenie przyszłych i obecnych kadr ekonomii społecznej. Przyczyni się to do lepszej edukacji młodych osób, co może również skutkować mniejszym bezrobociem i większą elastycznością na rynku pracy.
Projekt EKONOMIA SOLIDARNOŚCI dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk