IX Warsztaty Akademickie Cogito Ergo Sum. Dzień pierwszy.

U1.jpg

4 grudnia 2017 r. w sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyły się IX Warsztaty Akademickie Cogito Ergo Sum „Ukraina – bliska i daleka”. W tej edycji uczestniczyła młodzież pięciu szkół licealnych: I LO, VII LO, XV LO z Gdańska, II LO z Malborka oraz młodzież z Liceum z Ukraińskim Języka Nauczania z Górowa Iławieckiego. Organizatorami Warsztatów byli: Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna w VII Liceum Ogólnokształcącym, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, Fundacja Promocji Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Podczas pierwszego dnia Warsztatów poznaliśmy historię Ukrainy dzięki wykładom „Relacje polsko-ukraińskie na przestrzeni wieków” wygłoszonym przez prof. dr hab. Tadeusza Stegnera z Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. prof. UWM Marka Melnyka z  Katedry Podstaw Aksjologicznych Edukacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Analizie wspólnych relacji pomogła praca w sześciu grupach warsztatowych:

Grupa I. „Polacy o Ukrainie, Ukraińcy o Polsce – pogranicza historyczno-literackie:

Moderator: Piotr Szubarczyk – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w  Gdańsku

Grupa II. „Punkty sporne we współczesnych stosunkach polsko-ukraińskich”

Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Motyka – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Grupa III. „Polska i ukraińska pamięć o Wołyniu”

Moderator: dr Leon Popek – Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie

Grupa IV. „Rola Federacji Rosyjskiej w relacjach polsko-ukraińskich”

Moderator: Maria Przełomiec – TVP INFO – Studio Wschód

Grupa V. „Wizerunek Ukraińców i Polaków w świetle stereotypów na przykładzie serialu „Dziewczyny ze Lwowa”

Moderator: dr hab. prof. UG Krzysztof Kornacki – Katedra Kultury i Sztuki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Grupa VI. „Ukraiński odbiór polskiej narracji wspólnych stosunków lat 1938–1947

Moderator: Piotr Tyma – prezes Związku Ukraińców w Polsce.

 Dyskutowaliśmy na tematy wymagające wielkiej delikatności i empatii, czego przykładem było wystąpienie dr Leona Popka odpowiedzialnego za ekshumacje Polaków zamordowanych w wyniku Rzezi Wołyńskiej. Elementem podsumowującym była dyskusja ekspercka „Stan obecny i perspektywy relacji polsko-ukraińskich”, w której uczestniczyli prof. dr hab. Grzegorz Motyka, dr Leon Popek, dr Bartosz Odorowicz, Piotr Tyma, prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Lew Zacharczenko – konsul generalny Ukrainy w Gdańsku,  moderowała red. Maria Przełomiec.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Julia Jastrzemska, kl. III B

Archiwum 2017/2018

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk