Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna

LOGO MAD pop..jpg

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA DYPLOMATYCZNA

Kim jesteśmy?

Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna jest miejscem spotkań uczniów
VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku zainteresowanych polską polityką zagraniczną i lokujących swoje zawodowe plany w służbie publicznej od szczebla lokalnego po służbę dyplomatyczną.

Powstaliśmy we wrześniu 2010 roku.

Rozwijamy zainteresowania historyczne i politologiczne:
- poznajemy historię i współczesne uwarunkowania państw europejskich - sąsiadów Polski,
- zdobywamy umiejętności analizy i bieżącego monitorowania zachodzących zmian,
- uczymy się  podejmowania refleksji historycznej oraz politologicznej w odniesieniu
  do relacji międzynarodowych,
- poznajemy historię i współczesność polskiej dyplomacji,
- podejmujemy refleksję nad stereotypami cywilizacyjnymi,
- zajmujemy się elementami protokołu dyplomatycznego.

Jak działamy?

Aktywnie  uczestniczymy w spotkaniach warsztatowych, panelach dyskusyjnych, debatach i wyjazdach studyjnych.
Nasze zajęcia mają charakter interdyscyplinarny; prowadzą je zaangażowani w projekt nauczyciele naszej szkoły oraz zaproszeni goście - politycy, dyplomaci, nauczyciele akademiccy, analitycy think-tanków oraz pracownicy służby publicznej. Pracujemy na terenie szkoły (spotykamy się raz w tygodniu) i poza nią.  

Jesteśmy organizatorami:

Warsztatów Akademickich COGITO ERGO SUM, na które zapraszamy młodzież licealną
z województwa pomorskiego. Do tej pory odbyło się dziewięć edycji:

I – POLITYKA HISTORYCZNA W EUROPIE
II – XXV LAT NIEPODLEGŁOŚCI. BEZPIECZEŃSTWO RZECZPOSPOLITEJ
III – NASZ „BLISKI WSCHÓD”: LITWA, BIAŁORUŚ, UKRAINA
IV – CHINY – PAŃSTWO ŚRODKA ŚWIATA?
V - ŻYDZI - SWOI, CZY OBCY?
VI - PRL - BILANS ZAMKNIĘCIA, CZY OTWARCIA
VII - POLSKA POZA POLSKĄ
VIII - QUO VADIS EUROPO? O PRZYSZŁOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
IX - UKRAINA - BLISKA, CZY DALEKA?

pod patronatem m.in. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska.

Wyjazdów studyjno-warsztatowych do:
- Republiki Federalnej Niemiec,
- Republiki Białorusi,
- Republiki Litewskiej,
- Republiki Czeskiej,
- Warszawy.

Odwiedzamy najważniejsze instytucje życia publicznego, spotykamy się z wykładowcami akademickimi, dyplomatami, politykami, ludźmi kultury.

Patronuje nam:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.

 

Janusz Klemens

Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk