OGÓLNOPOLSKI KONKURS AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ

Z analizy danych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) dotyczących problematyki aktywności dzieci i młodzieży, wynika, iż na całym świecie, również w Polsce, coraz więcej młodych ludzi cierpi na nadwagę i otyłość. Wiąże się to z dramatycznie malejącą aktywnością fizyczną. Raport UNICEF Warunki i jakość życia w państwach rozwiniętych 2013 wskazuje, iż 17 % polskich dzieci w populacji 11 – 15 lat cierpi na nadwagę. Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, iż w ciągu ostatniej dekady liczba dzieci z nadwagą uległa w Polsce podwojeniu.

Inicjatywa zgłoszenia naszej szkoły do udziału w konkursie Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń wiąże się bezpośrednio z realizacją zadań profilaktycznych szkoły w aspekcie zapobiegania występowaniu chorób cywilizacyjnych. Udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego, determinuje realizację następujących  zadań:

 1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego
  przez szkołę.
 2. Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Forma sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów.
 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, przedstawicielami służby zdrowia, organizacjami społecznymi promującymi zdrowy tryb życia etc. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe.
 4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży.
 5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie
  lub publicystyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek.
 6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów Konsumenckie ABC –
  Czy zdrowo żyjemy?
 7.  Zorganizowanie we wszystkich klasach cyklicznych zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli w-f: Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich właściwego stosowania.
 8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy?
 9. Przeprowadzenie jednodniowych zajęć ruchowych we wszystkich klasach Dzień ruchu
  w szkole wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu wydolności/ sprawności fizycznej.
 10. Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów szkoły Wpływ siedzącego trybu życia
  na zdrowie i kondycję młodego człowieka
  .
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Aktywna szkoła – aktywny uczeń, który przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

Celem udziału w konkursie jest przybliżenie młodzieży tematyki racjonalnego odżywiania, aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz dbania o kondycję fizyczną. Relacje z realizacji poszczególnych zadań przedstawimy wkrótce.

 

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk