Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu

IMG_5959.JPG


Początek XXI wieku przyniósł wiele zmian cywilizacyjnych związanych między innymi z ozwojem technologicznym. Zwiększył się powszechny dostęp do informacji, nastąpiła informatyzacja sektora publicznego. Dziś niemal każdy młody człowiek może poczuć się obywatelem globalnej wioski i nie wychodząc z domu komunikować się z przyjaciółmi, kolegami, znajomymi, nawet tymi mieszkającymi tysiące kilometrów od niego.  Niestety, nowe możliwości niosą ze sobą często nowe zagrożenia, na które najbardziej narażone są osoby młode. Korzystając z nieograniczonych zasobów sieci internetowej, młodzi ludzie niejednokrotnie padają ofiarą przestępstw, bądź nieświadomie je popełniają. Z tego też względu niezbędna jest edukacja uczniów w zakresie przepisów obowiązujących w naszym kraju i w konsekwencji budowanie ich świadomości prawnej.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasza szkoła przystąpiła do projektu Edukacja Szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach projektu, 30 października 2014 r. uczniowie dwóch klas pierwszych uczestniczyli w czterogodzinnych warsztatach prowadzonych przez p. Martę Puszewiecką – prawnika, adwokata, realizatora działań prowadzonych przez Grupę Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Celem warsztatów było zwiększenie wśród młodzieży znajomości zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem budowania tolerancji, niedyskryminowania innych ze względu na płeć, poglądy i przekonania. Podczas zajęć wskazane zostały również konsekwencje prawne związane z posiadaniem substancji niedozwolonych, przemocą w szkole i rodzinie, jak również z licznymi zagrożeniami mogącymi pojawić się podczas użytkowania sieci Internet.

W czasie warsztatów uczniowie mieli możliwość zadawania pytań z zakresu prawa, bezpośrednio dotyczących ich sytuacji. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe – opracowanie pt. Prawo na szkolnym korytarzu i w życiu codziennym młodzieży, zawierające treści poruszane podczas zajęć warsztatowych oraz prezentację multimedialną na płycie CD. Oceniając warsztaty uczniowie wskazywali na przydatność informacji, które przekazała im prelegentka. Uczestnikom podobał się styl prowadzenia zajęć oraz możliwość obserwowania symulacji rozprawy sądowej. Podkreślali również miłą i życzliwą atmosferę panującą na zajęciach.

Podsumowując należy podkreślić, że warsztaty bez wątpienia przyczyniły się do wzrostu świadomości uczniów w zakresie zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju oraz konsekwencji stosowanych wobec nieletnich. Zatem cel zajęć został osiągnięty.

 

Tekst: Karina Pomykała

(na podstawie materiałów szkoleniowych

przekazanych przez realizatorów projektu).

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk