Projekt Erasmus + „Our Democratic Europe”

Foto nr 1.jpg

W dniach 20-23 stycznia 2018 r. w Roeselare w Belgii odbyło się międzynarodowe seminarium zamykające projekt Erasmus+ „Our Democratic Europe”. Koordynatorami projektu były biblioteki publiczne z Polski (Gdańsk), Belgii (Roeselare), Holandii (Middelburg) i Danii (Herning), a wykonawcami uczniowie z krajów partnerskich. Polskę reprezentowały cztery szkoły: VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku, Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista”, VI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku oraz III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.  

Podczas pierwszego dnia seminarium uczniowie debatowali na temat walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Poruszano również zagadnienia dotyczące uchodźców, wykluczenia społecznego w edukacji, rasizmu i dyskryminacji w każdym z krajów partnerskich.

Drugi dzień wizyty w Belgii rozpoczęliśmy od zwiedzenia Brugii, której zabytkowe centrum znajduje się od 2000 roku na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Po powrocie do Roeselare uczestnicy dokonali ewaluacji wszystkich działań, jakie zrealizowano w trakcie realizacji projektu „Our Democratic Europe”.

Ostatniego dnia odwiedziliśmy stolicę Belgii, Brukselę, gdzie zwiedziliśmy siedziby Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz spotkaliśmy się z Tomem Vandenkendelaere’m (posłem do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji) i Svenem Gatz’em (Ministrem Kultury, Mediów, Młodzieży i Brukseli). Podczas spotkań z politykami uczniowie przedstawili rezultaty, wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach projektu oraz z zaangażowaniem uczestniczyli w dyskusji na temat różnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Dzień zakończył się przyjęciem pożegnalnym zorganizowanym w nietypowym miejscu – dawnym kościele.

Udział w projekcie Erasmus+ kształtował postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur, a także umożliwiał uczestnikom poznanie z bliska tradycji i zwyczajów krajów partnerskich. Uczniowie rozwijali sprawności językowe i doskonalili umiejętność współpracy w grupie, a nawiązane znajomości wzmacniały poczucie przynależności do społeczności europejskiej.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Stasiak-Sikorska

 

Archiwum 2017/2018

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk