"Matematyka innego wymiaru"

Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU
- organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Matematyka innego wymiaru

Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku będą w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyć w innowacyjnym projekcie „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU”.

Celem głównym projektu jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów szkół średnich kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania oraz ułatwienie startu młodzieży na studia wyższe.

Projekt „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU” opiera się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem:

 • technik multimedialnych
 • sposobów efektywnej nauki
 • gier strategicznych
 • wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu.

Zalety programu:

 • poszerza wiedzę uczniów poza „okrojony” przez ostatnie lata program nauczania matematyki
 • zachęca uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych
 • odkrywa efektywne narzędzia rozwiązywania problemów - dzięki opanowaniu takich narzędzi uczeń może skoncentrować się na istocie problemu
 • rozwija wyobraźnię i uczy logicznego myślenia
 • wprowadza ciekawostki i zagadnienia z zakresu historii matematyki
 • wprowadza wiele umiejętności mało znanych i stosowanych jak np. sztuka szybkiego liczenia - już po pierwszych zajęciach tego typu młodzi ludzie będą np. obliczać w pamięci w przeciągu kilku sekund kwadraty takich liczb jak 85, 105 czy 125, normą stanie się podawanie poprawnego wyniku mnożeń typu 93 razy 97 czy 88 razy 96.

Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane dwukrotnie „Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży”, nawiązujące do znanych z poprzednich lat konkursów „Kwadratura Koła”.

Korzyści dla uczniów:

 • możliwość poszerzenia wiedzy o nietypowe, a jednocześnie bardzo przydatne zagadnienia
 • własne konto na portalu Elitmat Space, gdzie uczniowie będą mogli rozwiązywać łamigłówki, grać w gry strategiczne i logiczne oraz komunikować się z rówieśnikami i nauczycielami.
 • możliwość zdobycia nagród rzeczowych w „Matematycznych Mistrzostwach Polski
 • za zdobycie wysokich miejsc w klasyfikacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych będą przyznawane również medale i dyplomywyjazdowe warsztaty dla laureatów „Matematycznych Mistrzostw Polski” zorganizowane w formie wyjazdu rekreacyjnego. Podczas warsztatów będą organizowane ciekawe zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne (gry, konkursy, łamigłówki, konkursy terenowe) a także wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na basen, ogniska itp.
 • specjalne zaproszenie na zwieńczającą Projekt Ogólnopolską Konferencję z udziałem: władz oświatowych, przedstawicieli szkół wykazujących największe zaangażowanie w projekt (nauczyciele Leaderzy, dyrektorzy), przedstawicieli mediów i najzdolniejszych uczniów.

Organizacja „Matematycznych Mistrzostw Polski” pozwoli wskazać i nagrodzić najzdolniejszych uczniów w powiatach, województwach i kraju. Jednak dla uczniów największą korzyścią nie będą nagrody czy medale zdobywane w Mistrzostwach, ale wiedza i umiejętność rozwiązywania problemów, które pozwolą odnosić prawdziwe sukcesy w dorosłym życiu.

Koordynator projektu: Anna Winkler

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk