Projekt "Papier - ołówek"

papier.JPG

 

 

 

to edukacyjna inicjatywa, w ramach której młodzież VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku pozna, czym jest przestrzeń publiczna (w tym przestrzeń szkolna), jak jest projektowana i jaki wpływ mogą mieć na nią uczniowie – nie tylko jako jej użytkownicy, ale również twórcy. Młodzież weźmie udział w warsztatach, podczas których zaprojektuje i wprowadzi realną zmianę w otaczającej ich przestrzeni szkolnej. Dzięki wsparciu profesjonalistów młodzi będą mogli pracować zespołowo oraz poznać, że proces projektowania nie opiera się głównie na nowoczesnej technologii i grupie fachowców, ale wynika przede wszystkim z umiejętności obserwacji otaczającej rzeczywistości i pomysłów szkicowanych ołówkiem na papierze.
Główne cele projektu to:

  •     rozwój zainteresowań i aktywności pozalekcyjnych wśród młodzieży;
  •     rozwój kreatywności i zdolności do krytycznej obserwacji otaczającej przestrzeni;
  •     kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;
  •     kształtowanie postaw obywatelskich poprzez tworzenie związku młodych ludzi
  •     z przestrzenią, w której funkcjonują. Angażując uczestników w realizowane     działania chcemy, aby młodzież zrozumiała, że przestrzeń publiczna jest dobrem     wspólnym i że niszcząc np. ławkę, drzwi szkolne czy trawnik niszczy się coś     swojego, a nie należącego wyłącznie do instytucji czy samorządu.

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk