"Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym"

Współpraca młodzieży polsko-szwajcarskiej

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kurator Oświaty w Krakowie, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polska Prowincja Zakonu Pijarów.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem projektu jest aktywizacja młodego pokolenia w Polsce do udziału w życiu publicznym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o rozwiązania szwajcarskie.

Inicjatywa trwać będzie od 1 października 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. W projekcie biorą udział reprezentacje 45 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do tego grona zakwalifikowała się nasza szkoła. Ponadto Gdańsk reprezentują: XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku oraz Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM.

W skład zespołów projektowych wchodzi jeden nauczyciel (opiekun samorządu uczniowskiego) oraz jeden uczeń (liderów społeczności szkolnej - przewodniczący samorządu uczniowskiego).  VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku reprezentują: pan Bogdan Wolf - opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Karolina Jakubowska (klasa druga C) – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Dzięki udziałowi w inicjatywie szkoły zdobędą unikalną wiedzę z zakresu kształtowania postaw obywatelskich oraz wezmą udział w tworzeniu programu, który w przyszłości wykorzystywać będą placówki oświatowe w całej Polsce. 45 nauczycieli oraz 45 uczniów będzie miało okazję rozwijać swoją wiedzę i wymieniać doświadczenia podczas konferencji i warsztatów modułowych.

Współpraca młodzieży polsko szwajcarskiejWspółpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

Koordynator projektu: Bogdan Wolf

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk