Spotkanie z Absolwentką VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

IMG_20171103_132234.jpg

3 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie z Absolwentką naszej szkoły Panią Dorotą Przyłudzką, która pracuje w Komisji Europejskiej w Brukseli od 2007 r. Jest specjalistką ds. polityki w Grupie Wsparcia dla Ukrainy, gdzie odpowiada m.in. za wspieranie ukraińskiego rządu i administracji w stworzeniu i wdrażaniu polityki wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw i polityki innowacji w biznesie (m.in. wsparcie dla start-upów).

Instytucje Unii Europejskiej od kilku lat prowadzą program „Back to School”, czyli „Powrót do szkoły”. W jego ramach urzędnicy odwiedzają szkoły, aby spotkać się z młodymi ludźmi i przybliżyć im kwestie europejskie.

Pani Dorota Przyłudzka opowiedziała uczniom klas trzecich, jak po ukończeniu VII LO studiowała ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie podjęła pracę w strukturach Unii Europejskiej. Było to ciekawe spotkanie. Uczniowie klas trzecich rozmawiali o celach i priorytetach UE. Wszyscy podkreślili, że Unia to zwiększenie bezpieczeństwa, stworzenie spójnej Europy oraz zapobieganie wojnom i sporom między państwami. Drugim ważnym celem jest promowanie postępu zarówno w sferze społecznej jak i ekonomicznej. Łączy się on z kolejnym, jakim jest rozwijanie poczucia sprawiedliwości i równości wszystkich krajów poprzez wprowadzanie jednolitego systemu norm, również norm prawnych.

  Mamy nadzieję, że kolejne roczniki Absolwentów VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku będą podejmowały pracę w tak wyjątkowych zawodach.

 

Archiwum 2017/2018

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk