Szkolny Klub Wolontariatu

 

Celem projektu było rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Szkoła przystępując do projektu przyjęła na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury.

Przeprowadzono zajęcia na temat „Co to jest wolontariat”. Pozwoliły one opiekunom Szkolnego Klubu Wolontariatu „Siedmiu Wspaniałych”, poznać uczniów, którzy zdobyli doświadczenie jako wolontariusze w gimnazjum. Służyły one także zachęceniu nowych osób do włączenia się w prace naszego Klubu.

Odbyła się promocja idei wolontariatu w VII LO w Gdańsku w formie akcji popularyzującej krwiodawstwo. Uczniowie dowiedzieli się, kto może oddawać krew i gdzie może to zrobić oraz jak cennym jest ona darem.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia ufundowano i dostarczono prezenty dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które są podopiecznymi świetlicy Dom na Skraju w Gdańsku prowadzonej przez Stowarzyszenie Opieki Społecznej – Bank Otwartych Serc.

W ramach akcji „Zwierzę też czuje” wolontariusze VII LO prowadzili w szkole zbiórkę karmy i koców dla kotów i psów z gdańskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk”.

Uczniowie VII LO pomagali w zbiórce bombek i innych ozdób świątecznych potrzebnych do dekoracji choinki podczas wigilii przygotowanej 24 grudnia 2016 roku dla bezdomnych w Hali Stoczni w Gdańsku przez Duszpasterstwa Akademickie Gdańska.

W ramach obchodów „Dnia Wolontariusza" w VII Liceum Ogólnokształcącym
odbyło się spotkanie „Jak leczyć z pasją” z wolontariuszką – studentką trzeciego roku medycyny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Uczniowie wzięli udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych o zasięgu ogólnopolskim:

a)          kwestowali na terenie szkoły na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w ramach XVI Dnia Papieskiego „Bądźcie świadkami miłosierdzia”

b)         uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa „Młoda Krew Ratuje Życie”. Oddano w sumie 7200 ml krwi.

c)          wolontariusze kwestowali na terenie Gdańska podczas XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wychowawcy wybranych klas przeprowadzili w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy pogadanki dotyczące idei i form wolontariatu.

Wolontariusze naszego Klubu razem z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego zachęcali uczniów do udziału w akcji samopomocy w nauce. Podczas przerw, a czasem także po zajęciach, chętni uczniowie służyli swoją pomocą kolegom i koleżankom, którzy zgłaszali problemy w opanowaniu zagadnień z wybranych przedmiotów w bibliotece szkolnej.

 

 

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk